Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Meduniv sp. z o.o.

 

Działając na podstawie paragrafu 17 ust. 1 Umowy spółki
oraz Uchwały nr 10 /2020 Rady Nadzorczej
MEDUNIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Kielcach
Z DNIA 24.07.2020 ROKU
W SPRAWIE ZASAD POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

ogłasza się postępowanie kwalifikacyjne

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Meduniv sp. z o.o.

Files:
pdf.png Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu MEDUNIV sp. z o.o.

Download

Regulamin organizacyjny Meduniv sp. z o.o.

pdf.png Regulamin Organizacyjny MEDUNIV sp. z o.o.

Download